De Vereniging

Begrafenis- en Crematievereniging “De Laatste Eer”Roden is opgericht op 1 mei 1912 en haar werk vindt zijn oorsprong in het Noaberschap. Noaberschap is een zeer oude traditie en kan het best worden vertaald als “burenhulp” of “bijstand”.

Het doel van de vereniging is: “Op een respectvolle wijze hulp bieden bij een uitvaart, volgens de wensen van de overledene zonder financieel gewin.”. Ten tijde van de oprichting was de behoefte aan een dergelijke vereniging zeer groot (en dan met name voor de financieel minder draagkrachtige families). Door lid te zijn van de vereniging was men ervan verzekerd dat de overledene een waardige en betaalbare uitvaart kreeg. Om het doel van de vereniging te bereiken werden in het verleden alle werkzaamheden met betrekking tot een uitvaart uitgevoerd door de vereniging.

Nu wordt de uitvaart, zowel crematies als begrafenissen, namens ons verzorgd door uitvaartverzorger Boerhave, Monuta te Groningen of Gretha & Janneke, waarmee onze vereniging een overeenkomst heeft. De invulling van de uitvaart kan volledig naar wens van de nabestaanden worden ingevuld, waarbij veel keuzevrijheid is in bijvoorbeeld de bloemist, uitvaartspreker, plaats van de uitvaart, enzovoort … Door lid te zijn van de begrafenisvereniging bestaat er bij overlijden recht op gebruik van de diensten van de vereniging. Uitvaartverzorger Monuta hanteert voor onze leden, conform onze overeenkomst, een gereduceerd tarief voor de gemaakte kosten (wat inclusief de diensten van de vereniging) een aanzienlijk financieel ledenvoordeel kan opleveren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vereniging.

Een uitvaart is een kostbare aangelegenheid en het ledenvoordeel is niet voldoende om alle kosten van een uitvaart te dekken. Daarom is het vaak verstandig hiervoor een verzekering af te sluiten.

Het is dus de moeite waard om lid te zijn (of te worden) van Begrafenis- en Crematievereniging “De Laatste Eer” Roden
Wilt u informatie? Mail: info@delaatsteer-roden.nl of bel 050-5015151 (keuzenummer 5)