Lidmaatschap

Word ook lid van Begrafenis en Crematievereniging “De Laatste Eer” Roden

Met ingang van 1 januari 2023 is het jaarlijks contributiebedrag (voor leden > 18 jaar) vastgesteld op € 28,- per lid, waarbij kinderen van leden tot 18 jaar vrijgesteld zijn van contributiebetaling. De contributie wordt bij voorkeur via automatische incasso geïnd. 

Het lidmaatschap van kinderen van leden wordt vanaf de leeftijd >18 jaar automatisch voortgezet, hiervoor behoeft geen aanmelding.

Indien men op latere leeftijd lid wordt, is men een bedrag aan inleggeld verschuldigd, waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd.

Waarom lid worden?

Het voordeel van het lidmaatschap bestaat uit een korting als de uitvaart wordt verzorgd door Boerhaave, Monuta of GJ Uitvaartverzorging en gratis gebruik van de diensten van de vereniging en een sterk gereduceerd tarief bij opbaring in het Uitvaartcentrum (Aula) aan de Borglaan in Roden.

Om lid te worden van de Begrafenis en Crematievereniging “De Laatste Eer” Roden dient men zich aan te melden bij het secretariaat van de vereniging. Dit kunt u doen door te klikken op Aanmelden.

U kunt ook uw gegevens middels reguliere briefpost sturen naar:

Begrafenis en Crematievereniging “De Laatste Eer” Roden
Postbus 313, 9300 AH Roden