Nieuws

Bestuursmededelingen:

ATTENTIE:

Wijzigingen wat betreft adresgegevens en betaling kunt u doorgeven aan de secretaris via:
• het contactformulier
• Postbus 313, 9300 AH Roden
050-5015151 (keuze 5)

09-05-2023

Algemene Ledenvergadering 2023

Het bestuur nodigt de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op 31 Mei.

Agenda van de Algemene Ledenvergadering van Begrafenis en Crematievereniging “De Laatste Eer” Roden op  20 april 2022

in Hotel-Restaurant Het Wapen van Drenthe, Heerestraat 1, 9301 AC Roden.

Aanvang 20.00 uur.

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Notulen van de ALV gehouden op 20 april 2022.
 5. Jaarverslag  2022.
 6. Financieel jaarverslag 2022.
 7. Verslag kascommissie over 2022.
 8. Pauze.
 9. Benoeming kascommissie. Aftredend de heer Valkema, niet herkiesbaar.
 10. Begroting 2024.
 11. Vaststellen contributie 2024.
 12. Voorstel renovatie/verbouw van het Uitvaartcentrum aan de Borglaan 1a te Roden.
 13. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar Dhr. H. Erenstein en Vacature. Kandidaten kunnen zich tot25 mei schriftelijk aanmelden bij de Secretaris.
 14. Toevoeging aan reservefonds.
 15. Rondvraag.
 16. Sluiting.

Bestuursleden

Wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. Hebt u belangstelling of wilt u informatie dan kunt u contact opnemen via:

info@delaatsteeer-roden.nl of 050-5015151 keuze 5

10-05-2023

Samenwerkingsverband met Twenthe uitvaartverzekering

                                                                                                                             Roden, 2023

Twenthe uitvaartverzekering.

Twenthe. samenwerkingspartner van Begrafenis en Crematievereniging ‘De Laatste Eer ” Roden, is al meer dan 75 jaar zelfstandig uitvaartverzekeraar. Met meer dan 90.000 verzekerden is Twenthe specialist op het gebied van uitvaartverzekeringen en kan u van alle informatie voorzien.

Twenthe werkt veel samen met uitvaartverenigingen. In overleg met het bestuur van de vereniging verzorgt Twenthe onder andere de informatie verstrekking over het lidmaatschap (ook voor aspirant-leden) . Vaak gebeurt dat via een persoonlijk gesprek, want door persoonlijke wensen is iedere uitvaartanders en verschillen ook de kosten. In combinatie met het lidmaatschap van de vereniging kan Twenthe maatwerk leveren. Ook als er al andere voorzieningen of verzekeringen zijn. Zo verzekert u nooit te veel! De medewerkers van Twente verstrekken u graag alle informatie hierover, uiteraard geheel vrijblijvend. Ons devies: Voorzorg voorkomt zorg !

En de uitvaartverzorging? Die blijft onveranderd en op de wijze zoals u dat wenst. Heel flexibel dus.

Heeft u vragen over het lidmaatschap of wilt u informatie over de plaatselijke uitvaartkosten? Bel vrijblijvend of stuur een naar info@twenthe.nl of kijk op de website www.twenthe.nl . Uiteraard kunt u ook contact opnemen met het bestuur

Adresgegevens Twenthe:

Postbus 191, 7500 AD Enschede,

tel. 053-4312732

info@twenteh.nl

www.Twente.nl