Overlijden

Wat te doen bij overlijden

Direct na een overlijden moet er veel geregeld worden. En dat terwijl de nabestaanden daar op dat moment totaal niet mee bezig zijn of soms eigenlijk helemaal niet toe in staat zijn. Zakelijke beslissingen lopen vaak dwars door alle gevoelens heen. Veel nabestaanden hebben in deze verwarrende periode behoefte aan informatie.

Direct na overlijden
– Waarschuw een arts in verband met de verklaring van overlijden;
– Bij sterfgevallen dient men (direct) contact op te nemen via telefoonnummer: 050-5015151 (keuze 1 Boerhaave; keuze 2 Monuta; keuze 3 GJ Uitvaartverzorging )

U wordt automatisch 24/7 doorverbonden met één van onze partners,

Let op :
Begrafenis en Crematievereniging “De Laatste Eer” Roden dient na het overlijden van een lid per mail hierover in kennis te worden gesteld. Dit hoeft niet direct na het overlijden. Uiteraard kan de uitvaartverzorger dit ook voor u doen.