Bestuur

 

Voorzitter: Dhr. K. van der Steeg

Secretaris: Mw. A. van Gastel – de Jager

Penningmeester: Dhr. H. de Wit

Notuliste: Mw. K. Rijpma

Algemeen bestuurslid: A. de Jong

Algemeen bestuurslid: Dhr. J. Posthumus

 

Nieuwe bestuursleden:

Onderkent u het belang van een goed het reilen en zeilen van de vereniging?

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden, meld u aan!

info@delaatsteeer-roden.nl of 050-5015151 keuze 5